Het Oogziekenhuis Rotterdam neemt polikliniek oogheelkunde Havenziekenhuis over

17-11-2017

Per 17 november 2017 wordt de verantwoordelijkheid voor de polikliniek oogheelkunde van het Havenziekenhuis aan Het Oogziekenhuis Rotterdam overgedragen. De overname is een logische stap in de ontwikkelingen binnen het Havenziekenhuis en de reeds lang bestaande samenwerking met Het Oogziekenhuis Rotterdam. De locatie oogheelkunde van het Havenziekenhuis wordt na de overname “Het Oogziekenhuis Rotterdam, locatie Havenpolikliniek” genoemd.

br />De samenwerking met Het Oogziekenhuis Rotterdam in het Havenziekenhuis bestaat al sinds eind vorige eeuw. Bij Het Oogziekenhuis Rotterdam, locatie Havenpolikliniek kunnen patiënten van de afdeling oogheelkunde vertrouwd en dichtbij terecht voor goede poliklinische oogheelkundige zorg. Voor de oogartsen en de ondersteunende medewerkers in het Havenziekenhuis geldt dat zij al in dienst waren en blijven van Het Oogziekenhuis. Dat betekent dat patiënten de voor hen vertrouwde gezichten blijven zien op de nieuwe polikliniek. "Als Het Oogziekenhuis Rotterdam voelen wij de verantwoordelijkheid om kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige zorg in de regio goed te organiseren”, aldus Nico Klay, voorzitter Raad van Bestuur Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Indien na onderzoek op de locatie Havenpolikliniek aanvullend onderzoek, verdere behandeling of een operatie noodzakelijk is, worden patiënten doorverwezen naar locatie Schiedamse Vest van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Door de al bestaande nauwe relatie met Het Oogziekenhuis Rotterdam kunnen patiënten hier snel terecht.

Omvorming tot Havenpolikliniek
In oktober ondertekenden ook de bestuurders van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst met het Havenziekenhuis. Daarmee ging de omvorming van het Havenziekenhuis in een poliklinisch centrum onder de naam Havenpolikliniek officieel van start. In de nieuwe situatie ligt de verantwoordelijkheid van de hele zorg bij de betreffende partnerziekenhuizen. Het Oogziekenhuis Rotterdam neemt hierbij de polikliniek oogheelkunde onder haar hoede.