Europese zwarte lijst vereist goede BIG-registratie

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

15-04-2015

Het Europese alarmmechanisme dat landen verplicht elkaar direct te informeren als een zorgverlener een beroepsbeperkende maatregel krijgt opgelegd, bekend als de ‘Europese zwarte lijst’, treedt op 19 januari 2016 in werking. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder zegde Schippers toe dat het waarschuwingsmechanisme vanaf 2015 van start zou gaan.

 

Voorwaarde voor een goede uitwisseling van gegevens met andere Europese landen is wel dat ‘de keten van gegevensuitwisseling’ binnen Nederland ook in orde is. In haar brief stelt Schippers dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het BIG-register niet ter discussie mag staan. Daar hapert soms nog wel iets aan, blijkt uit de brief van Schippers. Voor het bijhouden van het BIG-register is het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG) onder meer afhankelijk van de aanlevering van informatie door het specialistenregister van de KNMG. ‘Recentelijk’ ontving het CIBG een lijst van 1700 specialisten die in de loop van 2014 en 180 specialisten die in 2015 uitgeschreven hadden moeten worden uit het BIG-register, zo schrijft Schippers. Door een automatiseringsfout bij de KNMG werden slechts 200 specialisten daadwerkelijk uitgeschreven. Het gaat hierbij niet om disfunctionerende artsen, maar bijvoorbeeld om uitschrijving vanwege pensioen of het beëindigen van de werkzaamheden als arts. Als artsen worden doorgehaald op last van de tuchtrechter wordt dat direct verwerkt in het BIG-register.

In een reactie erkent de KNMG dat door de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem de automatische koppeling met het CIBG niet meer werkte. ‘Aan de oplossing van dit probleem is binnen de KNMG te weinig prioriteit gegeven, wat tot een grote vertraging in het aanleveren van de gegevens heeft geleid’, licht een woordvoerder toe.


Op dit moment analyseert Vektiz volgens Schippers of de vertraging consequenties heeft voor ingediende declaraties. Ook heeft de IGZ in drie gevallen buitenlandse autoriteiten ingelicht over artsen die in 2014 onterecht een certificaat van hun professionele status als specialist ontvingen van het CIBG.

 

Simone Paauw

 

 

Lees ook:


 

 

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact