Dienst Justitiële Inrichtingen werkt samen met diagnostisch centrum Saltro

17-11-2017

Dienst Justitiële Inrichtingen vraagt diagnostisch centrum Saltro om op 15 locaties diagnostiek uit te voeren - Na een aanbestedingstraject heeft Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) besloten de komende drie jaar op 15 van haar locaties intensief samen te werken met diagnostisch centrum Saltro op het gebied van medisch laboratoriumonderzoek.

br /> Dit houdt in dat medewerkers van Saltro vanaf januari 2018 medische onderzoeken uitvoeren bij justitiabelen binnen onder andere penitentiaire inrichtingen, forensisch psychiatrische centra en justitiële jeugd inrichtingen. De monsters die afgenomen worden, worden gediagnosticeerd op het laboratorium van Saltro in Utrecht waarna de resultaten worden gedeeld met het medisch personeel van de betreffende inrichting. Naast onderzoek en diagnostiek zal Saltro de medewerkers van de DJI (bij)scholen en certificeren.

Saltro zal werkzaam zijn voor DJI’s in de regio Utrecht, Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. In regio Zuidwest Nederland werkt Saltro samen met Star-SHL. Naar verwachting zullen er per maand gemiddeld 813 onderzoeken uitgevoerd worden voor de DJI.