Vektis Intelligence: meer ggz-patiënten behandeld in basis ggz en door POH

17-11-2017

Patiënten worden sinds 2014 vaker behandeld in de lichtere basis ggz en door de praktijkondersteuner huisartsen ggz (POH-GGZ). Ze komen minder snel in de gespecialiseerde ggz terecht. Meer dan 80% van de huisartsen heeft een POH-GGZ. Dat zijn enkele inzichten uit een door Vektis Intelligence breed uitgevoerde analyse op de ggz. De volledige resultaten van de analyse zijn vanaf vandaag te lezen in de Zorgthermometer ‘Inzicht in de ggz’.

br /> Vektis Intelligence geeft in deze Zorgthermometer ook antwoord op vragen als: welke aandoeningen hebben patiënten, hoe stromen zij door de zorg en welke verschillen zijn er in hun zorggebruik?

Zo vormen mensen met een depressie 1 van de grootste groepen binnen de ggz. Binnen de gespecialiseerde ggz is het zelfs de grootste groep. Twee derde van de mensen die in een jaar wordt behandeld voor depressie heeft het jaar daarna ook ggz. Bij ruim 10% van de mensen met depressie wordt binnen 2 jaar na afloop van een behandeling een nieuwe behandeling gestart. Bij vrouwen zijn angst en depressie de meest voorkomende diagnoses. Bij mannen zijn dit schizofrenie en verslaving.

De zorgaanbieder
De Zorgthermometer geeft ook een beeld van de zorgaanbieder. De meeste aanbieders in de ggz zijn vrijgevestigd. Instellingen leveren de meeste zorg in de gespecialiseerde ggz. In de basis ggz neemt de gz-psycholoog het leeuwendeel van de behandelingen voor zijn rekening. Ruim 80% van de huisartsen heeft een POH-GGZ.

De praktijk
In de Zorgthermometer is daarnaast aandacht voor de praktijk. Bas van Wel, voorzitter van het Platform IHT, geeft de ins en outs van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een intensieve vorm van ambulante behandeling, die wordt ingezet als er een crisissituatie is of dreigt en reguliere zorg onvoldoende is. Jeroen Muller, voorzitter van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz,
gaat in op de rol die kwaliteitsstandaarden hebben binnen de ggz en welke invloed ze kunnen hebben op praktijkvariatie.

Actuele cijfers
Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence meer zorgthema’s in beeld.
Vektis wil hiermee een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg. Kijk voor meer informatie op de website van Vektis Intelligence met publieke zorginzichten (www.zorgprismapubliek.nl) of voor meer Zorgthermometers op www.vektis.nl.

Vektis
Vektis Intelligence is 1 van de 2 labels van Vektis. Vektis Intelligence geeft inzicht in het gebruik van zorg over de gehele breedte, doet betrouwbare uitspraken over het verleden en heden én geeft ramingen over het zorggebruik in de toekomst.

Vektis Streams biedt de zorg bouwstenen en standaarden die nodig zijn om operationele processen slim en efficiënter in te richten. Deze processen leveren waardevolle data op, de brandstof voor Vektis Intelligence.