Opleiding tot psychiater lastiger voor allochtone aios

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

14-11-2017

De kans dat een aios psychiatrie met een migratieachtergrond de opleiding voortijdig verlaat bijna vier keer groter dan bij een opleidingsgenoot met een autochtone achtergrond. Bij allochtone aiossen psychiatrie zijn problemen met cultuur, taal en communicatie iets vaker reden om te stoppen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder opleiders psychiatrie van 13 instellingen, waarover is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van 403 aiossen die tussen april 2008 en april 2015 begonnen met de opleiding. 354 aiossen hadden Nederlands als eerste taal en 49 aiossen hadden Nederlands niet als eerste taal. Van de autochtone aiossen verlieten 25 (7%) de opleiding voortijdig, terwijl dat er bij de allochtone aiossen 13 (26,5%) waren. 10 daarvan stopten op initiatief van de opleider. De redenen om te stoppen met de opleiding, verschilden in beide groepen niet veel van elkaar. De meest genoemde redenen onder beide groepen zijn onvoldoende competenties en persoonlijke ongeschiktheid. Maar voor vijf aiossen was ‘cultuur’ een van de redenen om te stoppen en voor twee aiossen ‘taal’.

De opleiders van acht van de dertien deelnemende instellingen gaven aan het geen goed idee te vinden als er een speciaal programma zou komen voor aiossen die Nederlands niet als eerste taal hebben. Dit ook omdat dit mogelijk discriminerend zou kunnen zijn. Toch hopen de onderzoekers dat er een discussie komt over de hoge uitval; in het belang van het opleiden van aiossen met verschillende culturele achtergronden én vanwege de psychiatrisch patiënten met diverse culturele achtergronden.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact