UWV overtrad regels verwerking persoonsgegevens

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

14-11-2017

Het UWV heeft de regels voor het verwerken van persoonsgegevens overtreden door medewerkers verzuimbeheersing te laten vragen naar gezondheidsinformatie bij zieke werknemers. Dit werd in de eerste zes weken van het verzuim gedaan buiten de verantwoordelijkheid van verzekeringsartsen van UWV om en dat mag niet.

Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een rapport over het verzuimbeheer bij UWV. De medewerkers verzuimbeheersing vroegen onder meer naar de klachten en beperkingen, of de betrokkene onder behandeling is van huisarts of medisch specialistenn en of er medicijnen worden gebruikt. De medewerkers registreerden de gegevens en gaven ook een oordeel over de plausibiliteit van de ziekmelding. UWV heeft bij AP aangegeven dat de medewerkers vragen stellen op basis van protocollen die zijn opgesteld door ‘medisch adviseurs’ en dat ze zich daarbij niet op het terrein van de arts begeven. Omdat het UWV bovendien een beperkte capaciteit heeft aan verzekeringsartsen, en ongeveer de helft van de ziekmeldingen binnen zes weken eindigt, koos de uitkeringsinstantie ervoor artsen niet bij de eerste zes weken verzuim in de ziektewet te betrekken. Jaarlijks komen ongeveer 300.000 aanvragen binnen waarvan er ongeveer 200.000 worden toegekend.

Vragen naar persoonsgegevens die de gezondheid betreffen – dit is heel breed; alleen al het ziekmelden zelf is een persoonsgegeven – mag niet zomaar. De Autoriteit Persoonsgegevens kan geen uitzonderingsgrond vinden voor het UWV. Ook de beoordeling of er een causaal verband is tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid en of iemand dus in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de Ziektewet is een aan artsen voorbehouden handeling. Die beoordeling moet door een arts of onder verantwoordelijkheid van een arts plaatsvinden, stelt de AP.

Het UWV heeft inmiddels aangegeven op een andere manier te gaan werken, waarbij de medewerkers verzuimbeheersing onder supervisie gaan werken van de verzekeringsartsen. De artsen worden dan verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Behalve deze overtreding ging UWV volgens AP ook nog in de fout met de beveiliging van het online werkgeversportaal.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact