Ggz: minder regelgekte en meer zorg

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

16-11-2017

Onder het motto: ‘Minder regelgekte, meer zorg’ start GGZ Nederland een campagne die ervoor moet zorgen dat de administratieve rompslomp in de sector vermindert. Inzet is het aantal regels te halveren en de tienduizenden mensen met psychische problemen de juiste zorg te geven.

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg zijn volgens GGZ Nederland dagelijks 33 procent van hun tijd kwijt aan administratieve handelingen. Een psycholoog is regelmatig meer tijd kwijt aan administratie dan aan de behandeling zelf, zo wordt er verzucht. De leuzen ‘De patiënt terug op één’ en ‘Niet meer tureluur van de factuur’ zijn dan ook twee van de nieuwe uitgangspunten die hulpverleners ertoe moeten aanzetten het over een andere boeg te gooien, aldus GGZ Nederland.

Volgens de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg moeten zorgaanbieders laten zien dat zij goede zorg bieden, en hoort controle daarbij. ‘Maar door een stapeling van eisen en protocollen is het papierwerk nu boven mensenwerk komen te staan.’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) noemt het een goede zaak dat de ggz zelf aan de slag gaat om onnodige regels te verminderen. Hij wil snel met GGZ Nederland verder praten over deze ambities. ‘Ik wil dat alle mensen die elke dag zo hard werken in de ggz maximaal tijd hebben voor mensen die zorg nodig hebben. En dat zij minimale tijd kwijt zijn aan papieren en formulieren’, aldus Blokhuis.

Regelgekte

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact