Verhoogd kankerrisico door werken met Adriamycine

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

18-03-2015

Werknemers in de gezondheidszorg die beroepsmatig blootgesteld worden aan het chemotherapeuticum Adriamycine lopen het risico daar zelf kanker door op te lopen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

align="">De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad concludeert dat Adriamycine, een cytotoxisch anthracycline dat wordt gebruikt in antimitotische chemotherapie, een carcinogene stof is met een stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme. De stof zou moeten worden ondergebracht in een officiële lijst van de Europese Unie met kankerverwekkende stoffen. Vanwege een gebrek aan adequate humane en dierexperimentele gegevens stelt de Gezondheidsraad dat het niet mogelijk is om de extra kans op kanker na blootstelling te berekenen.

Voor mensen in de gezondheidszorg die met dit middel werken, kan dit advies geen volkomen verrassing zijn, licht Gezondheidsraad-woordvoerder Eert Schoten toe. ‘Ik kan me niet voorstellen dat artsen hiervan schrikken. Ons advies is gebaseerd op diverse wetenschappelijke studies waarin het verband wordt gelegd. Er wordt al lang gewerkt met dit medicijn en er gelden sowieso allerlei hygiënische normen en voorschriften voor het werken met dit soort middelen.’

Volgens Schoten heeft het advies alleen tot doel dat Adriamycine officieel aan de lijst met kankerverwekkende stoffen wordt toegevoegd. ‘Er is alleen officieel vastgesteld dat de stof kankerverwekkend is. Over hóe kankerverwekkend het is en in welke mate blootstelling op de werkvloer een risico vormt, daar zou onderzoek naar moeten worden gedaan. Er zijn zelden goede cijfers over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in Nederland, over wie er wordt blootgesteld aan stoffen en hoe sterk en hoe doeltreffend de beschermende maatregelen zijn. Maar daar gaat dit advies niet over.’

Simone Paauw

Lees ook:

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact