Dagbesteding voor jonge mensen met dementie

10-11-2017

Begin september is bij Zonnehuis De Luwte gestart met dagbesteding voor jonge mensen met dementie, nieuw in onze regio. De dagbesteding wordt officieel geopend op 14 november door Herbert Raat, wethouder Zorg en locoburgemeester in Amstelveen.

br/ >Naar schatting lijden in Amstelveen zo'n tweehonderd jonge mensen aan dementie, in Nederland totaal twaalfduizend. Je spreekt over jonge mensen met dementie wanneer de diagnose voor het vijfenzestigste levensjaar is gesteld. Wanneer mensen op die leeftijd dementie krijgen, staan zij nog midden in het leven, met een baan, thuiswonende kinderen en een druk sociaal leven. Daarom richt onze zorg zich op het optimaal bestendigen van volwaardig burgerschap.

Behoefte aan ondersteuning
Uit onderzoek dat Andrea Witteveen, hoofd dagbesteding van De Luwte, heeft gedaan, kwam naar voren dat er in de regio behoefte is aan specifieke dagbesteding voor jonge mensen met dementie. Er is nog weinig informatie voorhanden over bijvoorbeeld wat men moeten regelen na de ingrijpende diagnose en ook voor mantelzorgers is ondersteuning hard nodig, zo concludeerde zij op basis van het onderzoek.

Maatwerk ondersteuning en zorg
De dagbesteding is geopend op dinsdag en donderdag. Bij gebleken behoefte kan er worden uitgebreid. Een verpleegkundige en een activiteitenbegeleider zijn aangesteld als groepswerkers. We stemmen de activiteiten af op ieders persoonlijke wensen. Om individuele aandacht te kunnen bieden is het maximale aantal deelnemers gesteld op acht. Zoveel als mogelijk vinden activiteiten plaats buiten de locatie van de dagbesteding. Zo worden er grote wandelingen in het Amsterdamse Bos gemaakt en wordt de sportschool bezocht. Er is veel ruimte voor een gesprek en lotgenotencontact. Verschillende therapeuten, een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde kunnen desgewenst voor de deelnemers worden ingezet.

Voor deelname is een indicatie nodig via de WMO of CIZ. De casemanager dementie of de praktijkondersteuner van de huisarts kunnen behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een dergelijke indicatie.