Reade geeft reumapatiënt regie over eigen behandeling

09-11-2017

Met behulp van een innovatief Zorgpad Artritis krijgen reumapatiënten van Reade meer regie over hun eigen behandeling. Zij krijgen onder andere actueel inzicht in hun behandeling en behandeluitkomsten, ontvangen op het juiste moment de juiste (toegankelijke) informatie en worden digitaal ondersteund waar mogelijk. Ook worden alle reumapatiënten in het zorgpad altijd gescreend op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, omdat gewrichtsreuma gepaard gaat met een hogere kans op deze ziekten. Deze screening is uniek in Nederland.

br />Het Zorgpad Artritis is ontwikkeld als standaard voor reumapatiënten met reumatoïde artritis, artritis psoriatica en spondylartritis. Uitgangspunt hierbij was dat alle consulten een bewezen toegevoegde waarde hebben voor de reumapatiënt. Met de unieke screening op risicofactoren voor hart- en vaatziekten streeft Reade naar een grotere bewustwording onder reumapatiënten op dit gebied en een uiteindelijke afname van hart- en vaatziekten bij gewrichtsreuma. Digitale ondersteuning wordt onder meer bewerkstelligd met behulp van de ReumaMeter app, eveneens een baanbrekende innovatie. Dankzij deze app kunnen reumapatiënten het ziekteverloop thuis monitoren en heeft de reumatoloog continu inzicht in het verloop van het ziekteproces. Normaal gesproken bezoekt een reumapatiënt ongeveer eens in de drie tot zes maanden de reumatoloog om de status te bespreken. Dit zijn echter vaak momentopnames. Dankzij de ReumaMeter app kan ook buiten deze afspraken met de reumatoloog gekeken worden hoe het met de reumapatiënt gaat.

Over Reade
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Reade heeft twee hoofdvestigingen en een groot aantal nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Ook wordt specialistische zorg aangeboden in diverse scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Door dit netwerk is de organisatie in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de revalidatiegeneeskunde en reumatologie, en speelt een onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best haalbare kwaliteit van leven te bereiken. Reade is de nieuwe naam voor de organisatie die in ontstaan uit de fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemeninstituut (JBI), en werkt intensief samen met VUmc.