Advies RVS zet rem op nieuwe geneesmiddelen voor patiënten

09-11-2017

‘Het is ondenkbaar om succesvolle geneesmiddelen te ontwikkelen zonder ruimte te krijgen om te falen. Innovatie gaat met vallen en opstaan.’ Dit zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in reactie op het RVS-advies ‘Ontwikkeling Nieuwe Geneesmiddelen’. ‘Als we dit niet doen dan waren vele ziektes, zoals HIV, nog steeds dodelijk en ontwikkelen we nooit een geneesmiddel voor Alzheimer.’ Ook Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), onderstreept in het advies dat nieuwe geneesmiddelen essentieel zijn voor goede zorg en een betere kwaliteit van leven.

br />Online bestellen levensgevaarlijk
De suggestie om patiënten via internet medicijnen te laten bestellen, is onverantwoord en levensgevaarlijk. De patiënt wordt blootgesteld aan grote risico’s door ze het internet op te sturen. Er zijn duizenden illegale websites in de lucht. Hierdoor zijn de aanbieders van illegale geneesmiddelen moeilijk te controleren. De overheid voert campagne om burgers te waarschuwen voor de gevaren van online medicijnen.

Zonder falen geen vooruitgang
Het advies bevat daarnaast een aantal suggesties voor snellere toegang van patiënten tot medicijnen. De ontwikkeling van geneesmiddelen is innovatie in de hoogste versnelling en staat of valt met samenwerking en de bereidheid om risico’s te nemen. Falen hoort daarbij. Dit vraagt om een passend innovatie- en investeringsklimaat. Hier spannen de geneesmiddelensector en stakeholders zich voor in.

Patiënt centraal
Het centraal stellen van de patiënt bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is volgens de Vereniging een goede zaak. Hier zet de sector op in door het eerder betrekken van patiënten in het ontwikkeltraject van geneesmiddelen.

Verkorten onderzoeksfasen
De Vereniging vindt het positief dat het advies aandacht besteedt aan het verkorten van onderzoeksfasen en goedkeuringsprocedures. Zo kunnen medicijnen veel vroeger beschikbaar komen. In 2015 publiceerde Actal, Adviescollege toetsing regeldruk, in een rapport al de mogelijkheden hiertoe. Schouw: ‘Het is jammer dat de overheid deze aanbevelingen in twee jaar tijd nog niet heeft overgenomen.’

Dwanglicenties noodmaatregel
Dwanglicenties zijn alleen bedoeld als noodmaatregel bij gezondheidsbedreigende situaties. Daar is hier geen sprake van. Oud-minister Schippers van VWS gaf in juni dit jaar al aan ernstige bedenkingen te hebben bij de inzet van dwanglicenties. Ze noemde het instrument in de Tweede Kamer een ultiem redmiddel. Zij gaf aan dat er te makkelijk wordt gesproken over het inzetten van dwanglicenties.

Magistraal bereiden
De Vereniging is bezorgd over het gemak waarmee de RVS het magistraal bereiden wil stimuleren. De Europese en Nederlandse wetgeving is juist zo ingericht dat de patiënt erop moet kunnen vertrouwen dat geneesmiddelen veilig, betrouwbaar en effectief zijn. Daarvoor zijn uitvoerige onderzoeken en tests noodzakelijk. Deze uitvoerige check ontbreekt bij magistrale bereidingen. Magistrale bereidingen zijn alleen bedoeld als uitzondering voor individuele patiënten. Het kan nooit een alternatief zijn voor reguliere geneesmiddelen.