FME: Tijd voor een Nationale Zorgtechnologie Agenda

06-11-2017

FME Zorg presenteert Ecorys-rapport: ‘De waarde van de zorgtechnologie’ - De zorg in Nederland behoort tot de beste van Europa. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, moeten we met elkaar de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg aanpakken: te weinig mensen die in de zorg werken en steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Slimme technologie biedt oplossingen die de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “Technologische innovatie maakt behandelingen steeds betrouwbaarder en doelmatiger, en geeft de zorgprofessional de ruimte voor datgene waar de zorg echt om draait: aandacht voor de mens. Daarom is het tijd voor een Nationale Zorgtechnologie Agenda.”

br />Tot nu was er geen eenduidig beeld van de positie die zorgtechnologie in onze ziekenhuizen inneemt. Daarom heeft FME Zorg* onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven om de waarde van zorgtechnologie in Nederland in kaart te brengen en aanbevelingen te geven voor de toekomst. Uit het onderzoek blijkt: van de €83 miljard die we in Nederland uitgeven aan geneeskundige en langdurige zorg, ging in ziekenhuizen in 2016 €3,2 miljard naar zorgtechnologie (€ 2,9 miljard voor verbruiksgoederen en € 0,3 miljard voor medische apparatuur). Dit is 13% van alle uitgaven in de ziekenhuizen van Nederland.

FME ziet deze studie als een start om de zorg in Nederland te verbeteren en te komen tot een Nationale Zorgtechnologie Agenda. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Ons aanbod is om samen met het ministerie van VWS, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars de handschoen op te pakken. Het nieuwe regeerakkoord gaat uit van: goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Daar ben ik het van harte mee eens! Zou het niet fantastisch zijn als we gezamenlijk gaan werken aan een Nationale Zorgtechnologie Agenda? Samen kunnen we de beweging versnellen naar value-based healthcare.”