Chronisch zieke vindt nog steeds moeilijk werk

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

18-03-2015

Voor mensen met een chronische ziekte is het nog steeds lastiger om betaald werk te vinden dan voor de algemene bevolking. Dat stelt Nivel op basis van nieuwe cijfers  van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.

align="">Terwijl de overheid het bevorderen van de arbeidsparticipatie hoog op de agenda heeft staan, bijvoorbeeld met de invoering van de Participatiewet, wil het in de praktijk nog niet echt lukken met het vinden van werk. Ruim een kwart van de 15- tot 65-jarigen met een chronische ziekte of beperking had in 2013 een betaalde baan voor minimaal twaalf uur per week. In de algemene bevolking is dat 66 procent. 20 procent van de mensen met een chronische ziekte of beperking zonder baan zegt wél een baan te willen; bijna 30 procent van hen is volledig arbeidsongeschikt verklaard. 55 procent van de geënquêteerde personen zegt problemen te ervaren bij het zoeken en vinden van werk. Daarnaast zijn er belemmeringen door een gebrek aan begrip bij werkgevers of collega’s, belemmeringen door de eigen gezondheidstoestand en een gebrek aan mogelijkheden om het werk aan te passen. Nivel stelt dat het door de economische crisis voor veel mensen moeilijk is om betaald werk te krijgen, maar dat het voor mensen met een chronische ziekte of beperking extra moeilijk is.

Simone Paauw

Nivel: Werk vinden blijft lastig bij chronische ziekte of beperking

Lees ook:

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact