Sint Maartenskliniek benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

01-11-2017

De Sint Maartenskliniek heeft afgelopen maandag 30 oktober René Penning de Vries benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. Hij neemt de voorzittersrol over van Mike Leers, die afscheid neemt vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn.

br />René Penning de Vries trad vorig jaar toe tot de raad van toezicht als lid. Hij was onder meer CEO van NXP Nederland en heeft grote ervaring en affiniteit met de toepassing van innovaties in de zorg en het bedrijfsleven. Zo is hij onder meer voorzitter van Health Valley, landelijk boegbeeld van de topsector ICT voor de Minister van Economische Zaken en president-commissaris van de Brabantse Ontwikkel Maatschappij. Hij kent de zorg goed en levert een waardevolle bijdrage aan de voortdurende innovatie-ambitie van de Sint Maartenskliniek.

Mike Leers heeft zich de afgelopen acht jaar met veel betrokkenheid ingezet als lid en voorzitter van de raad van toezicht. De Sint Maartenskliniek is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en het delen van zijn uitgebreide kennis van de financiering van de zorg. Onder zijn voorzitterschap heeft de kliniek onder andere besloten tot de nieuwbouw van de locatie in Nijmegen.

De nieuwe voorzitter vormt samen met Sandra Mulder, Rieneke de Wit en Tijne Ritsema van Eck – van Drempt, de raad van toezicht van de Sint Maartenskliniek. Werving voor een vijfde lid, zodat de raad van toezicht weer volledig is, is reeds gestart. Daarbij worden onder meer de Patiëntenadviesraad, de Vereniging Medische Staf en de Ondernemingsraad van de Sint Maartenskliniek betrokken.