Henk Kamp kandidaat-voorzitter ActiZ

30-10-2017

Vandaag is oud-minister Henk Kamp door het ActiZ-bestuur voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) als nieuwe voorzitter van de vereniging voor organisaties in de ouderenzorg.

br />Op woensdag 22 november zal tijdens de ALV door de aanwezige leden worden gestemd over zijn voordracht. Diezelfde middag neemt de huidige voorzitter Guus van Montfort na bijna zeven jaar afscheid van zijn voorzittersrol bij ActiZ. De nieuwe voorzitter start per 1 januari 2018.