Eerste zorgstandaarden voor de ggz beschikbaar

26-10-2017

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO), een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiƫnten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg.

br /> De afgelopen maanden publiceerde het NKO al diverse generieke modules en sinds vorige week ook de eerste zorgstandaarden. Dit waren de Zorgstandaard Angststoornissen en de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen. Vandaag zijn daar de volgende bijgekomen:

· Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving
· Zorgstandaard Conversiestoornis
· Zorgstandaard Psychose
· Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen
· Generieke module Herstelondersteuning

Handvatten voor goede zorg
De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professional handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

Unieke samenwerking
Professionals, patiënten en naasten, aanbieders en financiers hebben de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk ontwikkeld. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt: kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten.

Alles in één
Alle beschikbare standaarden staan in eerste instantie op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz onder Standaarden. Binnenkort komen alle zorgstandaarden, generieke modules én richtlijnen voor de ggz beschikbaar via een nieuwe online database. Vanaf dan vormen ze een integraal en makkelijk te doorzoeken geheel. De database wordt gelanceerd tijdens het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz op 30 november a.s.