App Consult+ sluit naadloos aan bij handreiking KNMG

25-10-2017

Vandaag is de app Consult+ gelanceerd. Met deze app kan iedere patiënt eenvoudig elk gesprek met zijn arts voorbereiden en opnemen. Consult+ is veilig en bewaart de gesprekken versleuteld op de smartphone van de patiënt. De app maakt het delen van een opgenomen gesprek op social media uiterst moeilijk. Het gesprek thuis nog eens beluisteren is wel zeer eenvoudig.

De app is – in overleg met chronisch zieken – ontwikkeld omdat uit onderzoek blijkt dat patiënten maar 50% van de informatie onthouden. Als er sprake is van slecht nieuws, onthouden patiënten hooguit 20%. De app Consult+ geeft de patiënt de regie terug, geeft hem meer zeggenschap en zorgt voor meer samenwerking tussen arts en patiënt.

Handreiking KNMG
De app Consult+ sluit naadloos aan bij de Handreiking van de KNMG over het opnemen van gesprekken door patiënten. Vandaag brengt de KNMG naar buiten dat zij hun artsen adviseert om het opnemen van gesprekken juist te omarmen. De Jong hierover: “Het is prachtig dat deze handreiking er nu is en dat de artsenfederatie artsen oproept hun koudwatervrees te laten varen. Het is heel voorstelbaar dat artsen huiverig zijn. Wederzijds vertrouwen is voorwaarde voor een goede behandeling en de angst dat patiënten dit schaden door geluidsopnames te verspreiden is reëel.” Daarom vraagt de patiënt, met hulp van de Consult+, de arts vooraf om akkoord te gaan met de opname, waarbij de patiënt aangeeft dat het gesprek alleen voor eigen gebruik opgenomen wordt. “De patiënt belooft dus om het gesprek niet te verspreiden.” Toestemming vragen is volgens de wet strikt genomen niet nodig, maar Consult+ stimuleert dit expliciet. “Immers,” zo zegt De Jong, “de missie van Consult+ is de patiënt de regie terug te geven over zijn eigen leven, juist wanneer hij is getroffen door een aandoening. Samenwerking met de dokter is daarbij van groot belang.”

Privacy
De app waarborgt de privacy tussen arts en patiënt. De geluidsfragmenten worden versleuteld opgeslagen op de smartphone en er vindt geen gegevensuitwisseling plaats via internet. “Het voordeel daarvan is dat de app het altijd doet, ook als er geen Wifi of internet is. Nog belangrijker is dat de gegevens nooit in verkeerde handen kunnen vallen.”

Eenvoud
De app is heel bewust simpel en logisch gehouden. “Het is de bedoeling dat iedereen snel met de app uit de voeten kan, ook als je niet dagelijks een smartphone in handen hebt,” zegt Klaas de Jong, Consult+ is vanaf nu als betaalde app verkrijgbaar in de App Store en Google Play.