Philips maakt resultaten bekend van studie naar de patiëntervaring bij beeldvormend onderzoek

25-10-2017

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA), wereldwijde marktleider op het gebied van gezondheidstechnologie, heeft vandaag de belangrijkste resultaten bekendgemaakt van onderzoek naar de patiëntervaring bij beeldvormende diagnostiek. In het kader van een in opdracht van Philips uitgevoerde studie (‘Patient Experience in Imaging Study’) zijn 603 patiënten in de VS en Duitsland gevraagd naar hun tevredenheid, verwachtingen, voorkeuren en onvervulde behoeften met betrekking tot beeldvormend onderzoek in het afgelopen jaar. Als belangrijkste prioriteit noemden patiënten, naast vertrouwen in de arts die hen doorverwezen had, communicatie, gemak en veiligheid en het belang dat in één keer een goed beeld wordt gemaakt. De studie biedt inzicht in de manier waarop patiënten beeldvormend onderzoek beleven, wat zij in het proces belangrijk vinden, en wat zorgprofessionals kunnen doen om voor een meer patiëntgerichte ervaring te zorgen.

br />Stress kan de uitkomsten van beeldvormend onderzoek beïnvloeden
De studie richtte zich op de veronderstelling dat angst en ongemak bij de patiënt gedurende het beeldvormende onderzoek de uitkomst ervan significant kunnen beïnvloeden. Dat kan variëren van door stress veroorzaakte bewegingen die het maken van hoogwaardige MRI‑scans verstoren [1] tot de fysiologische effecten van stress op de beeldregistratie bij PET‑CT‑scans [2]. Patiënten die zich veilig en op hun gemak voelen, vertonen minder vaak gedrag dat een negatief effect op de kwaliteit van beeldvormend onderzoek heeft. Dat maakt het voor laboranten eenvoudiger om hoogwaardige beelden te maken, en stelt radiologen beter in staat om die beelden accuraat te interpreteren.

Communicatie, gemak en veiligheid zijn essentieel
Patiënten hechten er het meeste belang aan dat de scan zo snel mogelijk wordt gemaakt en dat ze zo kort mogelijk bloot staan aan schadelijke straling en contrastmiddelen. Hoewel de meeste patiënten het gevoel hadden dat er prima voor ze werden gezorgd, dat ze met respect waren behandeld en dat ze goed waren geïnformeerd, gaf een aantal patiënten aan zich zenuwachtig, onzeker en machteloos te hebben gevoeld tijdens het proces. Uit de studie kwam ook naar voren dat patiënten de volgende zaken belangrijk tot zeer belangrijk vinden:
Communicatie – patiënten willen tijdens een onderzoek goed op de hoogte worden gehouden. Het inplannen van afspraken en het meedelen van de uitslagen zijn belangrijke kwesties voor patiënten, met name: een zo kort mogelijke wachttijd tot het onderzoek kan worden ingepland (61%), en een zo kort mogelijke wachttijd tot het ontvangen van de uitslagen (58%).
Veiligheid en gemak – patiënten willen zich tijdens het hele proces veilig en goed voelen, en waarderen snelheid en gemak. Patiënten willen het onderzoek zo snel en zo efficiënt mogelijk afronden en een effectieve scan ondergaan met een zo laag mogelijke dosis straling.
Vertrouwen – patiënten willen erop kunnen vertrouwen dat hun verwijzend arts en de radiologisch laboranten zorgen dat er een goede scan wordt gemaakt: 71% gaf aan dat vertrouwen in hun verwijzend arts belangrijk of zeer belangrijk was, en 67% wilde dat de opname in één keer goed was, zodat ze niet opnieuw scans hoeven te maken.

“Deze unieke op patiënten gerichte studie onderstreept het essentiële belang van menselijke factoren in de gezondheidszorg, en vormt een verdere basis voor onze visie en innovaties binnen ons portfolio van patiëntgerichte oplossingen voor beeldvormend onderzoek”, aldus Kees Wesdorp, Business Leader Diagnostic Imaging bij Philips. “Het is duidelijk dat ons vermogen om de patiëntveiligheid te helpen verbeteren door middel van gepaste beheersing van de stralingsdosis erg belangrijk is voor patiënten die een beeldvormend onderzoek moeten ondergaan. Bovendien zorgt ergonomisch ontworpen scanapparatuur voor meer comfort, waardoor ze minder vaak opnieuw een scan moeten laten maken. Door de behoeften van patiënten beter te begrijpen, kunnen we onze klanten ondersteunen bij het behalen van hun drie belangrijkste prioriteiten: het reduceren van kosten, het stellen van snelle en betrouwbare diagnoses, en het verbeteren van de patiëntervaring door angsten weg te nemen in het hele ecosysteem van de beeldvormende diagnostiek.”

De studie is in de zomer van 2017 in Nederland uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van Philips. In de dubbelblinde studie zijn de indrukken van patiënten tijdens het complete radiologietraject beoordeeld, van verwijzing tot diagnose en nazorg.