‘Vooroordeel psychiatrisch patiënt gevolg onwetendheid’

04-10-2013

Minister Schippers schreef in een brief aan de Tweede Kamer over misstanden met psychiatrisch patiënten in ziekenhuizen. Beate Looman (stichting Goed met Gek) spreekt over de achterliggende oorzaken.

strong>Plaatsingsprobleem

Wanneer een patiënt met zowel een lichamelijke als een ernstige psychiatrische aandoening het ziekenhuis binnenkomt, is het vanzelfsprekend dat deze aanvullende verzorging nodig heeft. In de praktijk gaat dit echter nog al eens mis. Volgens Beate Looman, verpleegkundige en trainer bij de sitchting Goed met Gek, ontstaan deze problemen vaak al in de beginfase van het opnameproces, omdat er vaak onzekerheid bestaat over waar de patiënt het beste geplaatst kan worden. ‘Een PAAZ  [‘Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis’, red.] kan uitkomst bieden, maar ook daar zijn er be-

perkingen. Wanneer een patiënt agressief of anderszins onverwacht gaat reageren, is de PAAZ hier vaak niet goed op berekend,’ aldus Looman.

 

Veel angsten gestoeld op aannames
Nadat de patiënt op een afdeling is geplaatst, ontstaan er regelmatig problemen in de omgang met het verpleegkundig personeel. Loomans biedt vanuit haar stichting ondersteuning aan professionals die op het werk in aanraking komen met psychiatrisch patiënten. Zij bemerkte tijdens haar trainingen dat er onder verpleegkundigen een vaak ongefundeerde angst heerst voor psychiatrisch patiënten. 'We horen vaak van verpleegkundigen dat ze psychiatrisch patiënten vreemd, onvoorspelbaar en zelfs eng vinden. Deze angsten zijn vaak gebaseerd op onwetendheid: na doorvragen blijkt dat de verpleegkundigen deze patiënten juist graag willen helpen, maar dat zij zich hierin beperkt voelen doordat er  onvoldoende kennis over psychiatrische ziektebeelden bestaat.’

 

Het belang van goed geïnformeerd personeel
Door onwetendheid van het verpleegkundig personeel vroegtijdig aan te pakken kan zowel voor de medewerkers zelf als voor de patiënten veel narigheid worden voorkomen. Volgens Looman is de gemoedstoestand waarin de verpleegkundige aan zijn taak begint namelijk van zeer grote invloed, door de bijzondere staat waarin de patiënt zich bevindt.  ‘Bij psychiatrisch patiënten komen prikkels vaak versterkt binnen, waardoor ze sneller of heftiger dan normaal kunnen reageren. Wanneer een verpleegkundige dus met bijvoorbeeld een gehaaste houding aan het bed verschijnt, krijgt zo’n patiënt veel extra prikkels binnen. Dit werkt angst – of zelfs agressie – in de hand. Een rustige houding is dus van begin af aan zeer belangrijk.’

 

Bent u zelf een professional in de zorg en bent u op zoek naar een baan als bijvoorbeeld verpleegkundige, psycholoog of psychiater? In onze vacaturebank vindt u actuele vacatures voor de meest uiteenlopende functies!